Verhalenschrijvers

Wat is een episodische structuur?

episodische structuur storytelling

Verhalen vertellen is een kunst die zo oud is als de mens zelf, maar de manieren waarop we verhalen vertellen zijn in de loop der tijd enorm veranderd. Een bijzondere manier van verhalen vertellen is via een episodische structuur, waarbij het verhaal wordt opgebroken in een reeks afzonderlijke, maar onderling verbonden gebeurtenissen of episodes. Deze […]