Verhalenschrijvers

Het belang van Backstory in verhaalvertelling

back story storytelling

In het hart van elke meeslepende vertelling ligt vaak een goed ontworpen achtergrondverhaal, of backstory, die de personages tot leven wekt en de lezer aan het blad kluistert. Waarom speelt het verleden van een personage zo’n cruciale rol in hoe wij als lezers of kijkers met hen meeleven en in hun avonturen duiken? De sleutel […]