Verhalenschrijvers

Wat is een Understatement?

understatement storytelling tree desert

Understatement is een subtiele vorm van expressie in verhalen en dialogen. Het is wanneer een schrijver bewust kiest voor een terughoudende beschrijving of reactie, vaak in situaties die eigenlijk om een heftigere reactie vragen. Deze techniek laat veel aan de verbeelding van de lezer over, wat vaak leidt tot een grotere betrokkenheid bij het verhaal. […]