Verhalenschrijvers

Wat is Visuele Storytelling?

visuele storytelling

Visuele storytelling is het vertellen van verhalen met beelden. Dit kunnen foto’s, illustraties, video’s of zelfs infographics zijn. In tegenstelling tot traditioneel vertellen waar woorden de hoofdrol spelen, draait het bij visuele storytelling om het gebruik van beeldmateriaal om een verhaal te vertellen. Dit is niet nieuw. Al eeuwenlang gebruiken mensen beelden om verhalen over […]