Verhalenschrijvers

Nominalisatie uitleg

Nominalisatie is een schrijftechniek waarbij werkwoorden, bijvoegen en andere woordsoorten worden omgezet in zelfstandige naamwoorden. Dit is een veelvoorkomend verschijnsel in de Nederlandse taal. Het gebruik ervan kan zowel positief als negatief uitpakken voor de helderheid van een tekst. In dit onderzoeksartikel zullen we verkennen wat nominalisatie betekent voor de schrijfwereld en hoe het de communicatie kan beïnvloeden.

Definitie van Nominalisatie

Nominalisatie treedt op wanneer een werkwoord zoals ‘beslissen’ verandert in een zelfstandig naamwoord zoals ‘besluit’. Dit kan leiden tot zinnen die meer gewicht lijken te hebben vanwege hun formele toon. Toch kan het ook de tekst onnodig zwaar en ingewikkeld maken. Het is belangrijk dat schrijvers zich bewust zijn van deze schrijfstijl en de gevolgen ervan op de helderheid van hun werk.

De Impact van Nominalisatie op Teksten

De invloed van nominalisatie op schriftelijke communicatie kan niet genegeerd worden. Het kan een zin complexer maken en daarmee de leessnelheid vertragen. Aan de andere kant kan het een tekst een meer zakelijke uitstraling geven, wat in bepaalde gevallen gewenst kan zijn. Door voorbeelden te analyseren, kunnen we een duidelijker beeld krijgen van de momenten waarop het gebruik van nominalisatie gepast is, en wanneer het vermeden zou moeten worden.

Wanneer Nominalisatie Gebruiken: Do’s

Er zijn momenten waarop nominalisatie de voorkeur heeft, zoals in formele documenten of wetenschappelijke rapporten waar een formeel taalgebruik wordt verwacht. In zulke gevallen kan nominalisatie bijdragen aan de autoriteit en geloofwaardigheid van de tekst. Schrijvers dienen echter met mate gebruik te maken van deze techniek om de leesbaarheid niet te schaden.

Wanneer Nominalisatie Vermijden: Don’ts

In uw schrijven is het belangrijk om een directe en heldere stijl te hanteren. Nominalisatie kan dit in de weg staan door zinnen nodeloos ingewikkeld te maken. Vermijd nominalisatie wanneer het de dynamiek van uw zin vermindert en de boodschap minder direct maakt. Gebruik in plaats daarvan werkwoorden om uw zinnen kracht bij te zetten en de actie duidelijk te maken. Bijvoorbeeld, verander “De uitvoering van de bouw zal starten in juni” naar “De bouw start in juni”. Zo blijft uw boodschap helder en toegankelijk.

Nominalisatie en Actief Schrijven

Actief schrijven houdt in dat de onderwerpen van uw zinnen de actie uitvoeren, niet ondergaan. Het helpt om de aandacht van de lezer vast te houden en de inhoud levendig te maken. Kijk naar zinnen waar nominalisatie de actie verbloemt en vervang deze door sterke, actieve werkwoorden. Neem bijvoorbeeld de zin “De beslissing voor een nieuwe strategie werd genomen door het management” en maak deze actiever: “Het management besloot een nieuwe strategie te implementeren”. Dit maakt uw tekst aantrekkelijker en makkelijker te volgen.

Hulpmiddelen voor het Herkennen van Nominalisatie

Het is van belang om de technieken te kennen waarmee u nominalisatie kunt herkennen in uw teksten. Er zijn diverse online hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het identificeren en wijzigen van deze constructies. Begin met uw tekst hardop te lezen; dit kan u helpen om zinnen te ontdekken die niet vloeiend klinken door overmatige nominalisatie. Daarnaast kunt u gebruikmaken van tekstbewerkingssoftware met ingebouwde functies voor het analyseren van uw schrijfstijl.

Het Redigeren van Nominalisaties in Bestaande Teksten

Het bewerken van uw teksten om overmatige nominalisatie te verwijderen kan een positieve invloed hebben op de duidelijkheid en leesbaarheid. Ga door uw concepten en zoek naar zinnen die zwaar leunen op nominalisaties. Vervang deze waar mogelijk door werkwoorden en herschrijf de zinnen om directer te zijn. Dit kan een vereenvoudiging betekenen zoals het wijzigen van “De implementatie van de nieuwe systemen is voltooid” naar “We hebben de nieuwe systemen geïmplementeerd”. Dit soort aanpassingen zal uw tekst versterken en de boodschap duidelijker overbrengen.

Oefeningen voor het Vermijden van Nominalisatie

Voor schrijvers die hun stijl willen aanscherpen, is het oefenen met zinsconstructies zonder overbodige nominalisatie een goede manier om de helderheid van hun teksten te verbeteren. Begin met het herlezen van uw eerdere werk en markeer alle nominale constructies. Vervang deze waar mogelijk door werkwoorden om de tekst levendiger te maken. Daarnaast, probeer dagelijks te schrijven met de focus op actief taalgebruik. Dit kan in de vorm van een dagboek, blogs of zelfs het herschrijven van bestaande alinea’s uit boeken of artikelen.

Conclusie: De Balans Vinden in Nominalisatie

Het is van groot belang dat schrijvers de juiste balans vinden in het gebruik van nominalisatie. Het doel is niet om nominalisatie volledig uit te bannen, maar om het bewust en met mate te gebruiken. Ter afronding van uw tekst, herlees en vraag uzelf af of elke nominale constructie waarde toevoegt of juist afleidt van de boodschap. Een goed afgewogen tekst zal zowel de duidelijkheid behouden als de rijkdom van de Nederlandse taal respecteren.

deel deze blog

Facebook
Twitter
Pinterest

Meer lezen? Probeer deze