Verhalenschrijvers

Wat is Jargon?

jargon in vakgebieden

Jargon is vaktaal: speciale woorden of uitdrukkingen die gebruikt worden door een bepaalde groep mensen, en die vaak niet bekend zijn bij anderen. Dit soort taalgebruik vinden we bijvoorbeeld bij medici, juristen, maar ook in de IT. Het dient als een soort snelkoppeling in communicatie tussen vakgenoten, maar kan onbegrijpelijk zijn voor buitenstaanders. Schrijvers dienen […]

Nominalisatie uitleg

nominalisatie

Nominalisatie is een schrijftechniek waarbij werkwoorden, bijvoegen en andere woordsoorten worden omgezet in zelfstandige naamwoorden. Dit is een veelvoorkomend verschijnsel in de Nederlandse taal. Het gebruik ervan kan zowel positief als negatief uitpakken voor de helderheid van een tekst. In dit onderzoeksartikel zullen we verkennen wat nominalisatie betekent voor de schrijfwereld en hoe het de […]

Wat is Passieve Zinsconstructie?

passieve zinsconstructie

Passieve zinsconstructie is een grammaticaal fenomeen waarbij het lijdend voorwerp van een zin de rol van onderwerp inneemt. Hierdoor wordt de actie die wordt uitgevoerd, en niet de uitvoerder ervan, benadrukt. Bijvoorbeeld: “De bal werd door de jongen geschopt.” In plaats van de meer directe actieve vorm: “De jongen schopte de bal.” Dit onderscheid is […]

Wat is Tangconstructie?

tangconstructie visualisatie

Tangconstructie is een zinsbouw waarbij extra informatie tussen het onderwerp en de persoonsvorm wordt geplaatst. Dit kan een schrijver helpen om meer diepgang en detail aan een zin toe te voegen, waardoor de lezer meer context krijgt. In de literatuur vinden we talloze voorbeelden van tangconstructies, die lezers door de eeuwen heen hebben geboeid en […]

Wat is Dubbele Ontkenning?

dubbele ontkenning ven diagram

In de kern verwijst dubbele ontkenning naar het gebruik van twee ontkenningen binnen dezelfde zin of clausule om een enkelvoudige ontkenning uit te drukken. In de dagelijkse communicatie leidt dit vaak tot verwarring, omdat het gebruik van twee negatieve woorden de suggestie kan wekken dat ze elkaar opheffen, wat resulteert in een positieve betekenis. Schrijvers […]

Contaminatie in Taalgebruik

contaminatie taal

Contaminatie in taal, een verschijnsel waarbij twee woorden of uitdrukkingen samensmelten tot een incorrecte vorm, komt vaak voor. Dit artikel duikt in de nuances van contaminatie, wat het is en de invloed ervan op de kwaliteit van schrijven. In een wereld waar taal voortdurend verandert en nieuwe vormen aanneemt, is het voor schrijvers van belang […]

Tautologie uitleg

tautologie betekenis

Bij schrijven is het bewust kiezen van woorden een teken van vakmanschap. Tautologie, het herhalen van een betekenis met verschillende woorden, is een interessant aspect van taal dat vaak onopgemerkt blijft. In dit artikel verkennen we wat tautologie inhoudt en waarom het belangrijk is voor schrijvers om dit te herkennen. Door te begrijpen hoe tautologie […]

Wat Zijn Pleonasmen?

pleonasme voorbeeld

Pleonasmen zijn een veelvoorkomend verschijnsel in de Nederlandse taal, waarbij door middel van overbodige woorden dezelfde betekenis herhaald wordt. Het is een stijlfiguur die vaak onbewust in het dagelijkse schrijven en spreken sluimert. Denk aan uitdrukkingen zoals ‘gratis cadeau’ of ‘nieuwe innovatie’, waarbij het bijvoeglijke woord eigenlijk overbodig is omdat het al besloten ligt in […]